Reklamní agentura Vyškov

Ofsetový tisk

Nejrozšířenější a nejpoužívanější tisková technika na světě. Touto technologií je vytištěna naprostá většina knih, novin, časopisů a letáků, se kterými se setkáváme v každodenním životě. V reklamě je nejčastěji používán pro tisk vizitek, firemních tiskovin, letáků, prospektů,  katalogů, stolních i nástěnných kalendářů…